2

صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص)

spots_background_light_blue_69098_2560x1024

سرمایه گذاری به منظور ایجاد شرکت برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی

تولید محصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی

خرید و فروش کالا مربوط به موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور

white-paper-seamless-pattern-for-website-background2

تولید کننده واحد اتیلن اکساید مجتمع 120 هزارتن در سال

تامین نیازهای داخلی

عرضه به بازار جهانی

bg6

نصب و راه اندازی مخزن هوایی آب و خط لوله آب موقت مجتمع

نصب Gate اصلی سایت

اجرای کامل وبهره برداری ازشبکه مخابرات واینترنت در سایت

اتمام عملیات نصب دیوارهای بتنی حصار مجتمع

5

درباره  شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 1390/10/28 تحت شماره 10215 و شناسه ملی به شماره 10820099880 در اداره ثبت شرکتها شهرستان همدان به ثبت رسیده است. مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با احداث یک واحد پتروشیمی با مشارکت بیست درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره 20752/39652 مورخ 1378/02/16.

 

Non-EPC

زمین و آماده‌سازی
تامین یوتیلیتی
تامین خوراک
مهندسی پایه و لایسنس
اخذ تسهیلات بانکی
  • زمین و آماده‌سازی
  • تامین یوتیلیتی
  • تامین خوراک
  • مهندسی پایه و لایسنس
  • اخذ تسهیلات بانکی

مناقصات شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

مناقصات شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان از این طریق قابل دسترسی است:

پیوندهای مرتبط