قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتانول آمین

قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتانول آمین با ظرفیت 30 هزار تن در سال در تاریخ 1395/09/17 با شرکت سولزر سوییس منعقد گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان