قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتیلن اکساید

قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتیلن اکساید با ظرفیت 120 هزار تن در سال در تاریخ 1395/09/21 با شرکت شل هلند منعقد گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان