قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتواکسیلات

قرارداد اخذ لایسنس و مهندسی پایه واحد تولیدی اتواکسیلات  با ظرفیت 100 هزار تن در سال در تاریخ 1395/11/19 با شرکت باس سوییس منعقد گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان